Sảnh đợi

Tận hưởng sảnh rộng rãi của chúng tôi, nơi cung cấp không gian bàn và không gian họp nhỏ. Bắt kịp với email của bạn trong khi thưởng thức cà phê từ quán cà phê.

* Có sẵn wifi miễn phí


Phòng tiệc

Chúng tôi cung cấp một số phòng tiệc có sẵn để thuê.
(Vui lòng kiểm tra phòng trống trước)
「Suehiro」

Phòng tiệc nhỏ
「Heian」

Phòng tiệc lớn


「Mashiko-Za」

Phòng tiệc lớn

Cơ sở kinh doanh

Chúng tôi cung cấp một hội trường và phòng họp có sẵn để thuê.
(Vui lòng kiểm tra phòng trống trước)
「Hikari」

Hội trường
「Lincoln」 「Tổng thống」

Phòng họp